Sústruženie

Sústruženie predstavuje jednu z možných činností ako obrobiť materiál. Ak potrebujete pre váš biznis či pre vaše osobné potreby vysústružiť napríklad súčiastku, ponúkame vám možnosť jej zhotovenia podľa vašich predstáv. Či už sa jedná o rozmer, tvar či rôzne vlastnosti povrchu ktorými by súčiastka mala disponovať, dokážeme splniť každú jednu vašu požiadavku.

Podstata tejto technológie spočíva v tom, že jednoklinový nástroj sa pohybuje rovnobežne s osou rotácie obrobku. Dokáže obrobiť valcový tvar odoberaním materiálu obrobku upnutého v skľučovadle, medzi hrotmi alebo rôzne inak. Na sústruhu je možné napríklad vŕtať, kopírovať tvary podľa pripravenej šablóny, rezať závity, sústružiť kužele, guľové plochy ale taktiež vytvárať rôzne všeobecné tvary, brúsiť prípadne frézovať.

Ak potrebujete opracovať rôzne rovinné plochy či tvarové plochy, ponúkame vám službu frézovania. V súčasnosti patrí frézovanie k najrozšírenejšej metóde obrábania nerotačných plôch. Táto metóda je vysokovýkonná a svoje uplatnenie nachádza aj pri výrobe tvarových plôch a drážok. Neváhajte a využite naše služby už dnes.

Strojné obrábanie - sústruženie a frézovanie

V rámci poskytovania kvalitných služieb pre našich zákazníkov sa taktiež venujeme aj obrábaniu materiálov rôznymi inými spôsobmi. Sústruženie, dynamické vyvažovanie do 3000kg, opravy ako aj výroba hriadeľov, frézovanie, spray zváranie či MAHE zváranie sú našou silnou stránkou. Využite niektorú z našich služieb a patrite tak aj vy k stovkám spokojných zákazníkov.

Využite naše profesionálne servisné služby, ktoré sú k dispozícii nonstop, 24 hodín denne 7 dní v týždni. K dispozícií máme taktiež aj vlastnú dopravu. Náš nonstop extra servis je tu pre vás kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete.

 » sústruženie
 » dynamické vyvažovanie 3000 kg
 » opravy + výroba hriadeľov
 » frézovanie
 » Spray zváranie
 » MAHE zváranie

Transformátory - opravy transformátorov

Čo je to transformátor a na čo sa používa

Transformátor je elektrický netočivý stroj, ktorý umožňuje zväčšiť, alebo zmenšiť veľkosť striedavého elektrického napätia bez toho, aby sa menila frekvencia. To je jedna z jeho funkcií. Druhá je, že zabezpečuje galvanické oddelenie dvoch elektrických obvodov. Táto funkcia sa využíva pri konštrukcii elektrických obvodov, snáď najčastejšie z dôvodu potreby zaistiť bezpečnosť v prostredí, kde hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

Zjednodušene sa dá povedať, že transformátor alebo aj „trafo“ ako sa mu ľudovo hovorí, sú dve cievky (niekedy aj viac) navinuté na jednom jadre. Cievka, ku ktorej je pripojený zdroj napätia sa nazýva primárna, ostatné sú sekundárne. Pomer počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky udáva pomer vstupného napätia voči výstupnému.

Druhy transformátorov

Transformátor je vlastne veľmi široký pojem a preto spôsobov delení do skupín je pomerne veľa. Pri výrobe transformátora sa využíva viacero druhov materiálov a tvarov jadra, spôsobov vinutia cievok, možností chladenia a izolovania. Transformátory sa môžu deliť aj podľa potreby použitia – blokový, distribučný, napájací, bezpečnostný, regulačný, merací. A ešte sú špeciálne transformátory ako napríklad autotransformátor (má len jednu cievku), signálový (prenos analógových alebo digitálnych signálov), izolačný transformátor (zaisťuje bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami, ktoré musia byť v danej chvíli odkrytované). Ďalšie transformátory sú integrované v elektromotore alebo dyname. A to aj tak nie je zďaleka všetko.

Táto ohromná rôznorodosť ponúka takmer rovnako širokú škálu možností, čo sa v transformátore môže pokaziť.

Opravy transformátorov

Ponúkame opravu, servis a údržbu transformátorov s napätím od 0,4 kV do 22 kV a to napríklad meranie elektrickej pevnosti, skúška olejovej náplne, či filtrovanie a výmena transformátorového oleja.

 » vlastná doprava
 » 24 hod. NON-STOP servis
 » opravy výmenným spôsobom
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka