Opravy prevodoviek

 » repasácie prevodoviek
 » výmena ložísk a ozubení
 » údržba elektromotora prevodovky
 » návrh a realizácia pohonov

Extra

 » vlastná doprava
 » 24 hod. NON-STOP servis
 » opravy výmenným spôsobom
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka