Opravy čerpadiel

Opravy a predaj čerpadiel

 » ponorné, povrchové, obehové, závlahové, kalové, cirkulačné
 » montáž, súosenie čerpadlo-motor
 » údržba čerpadiel


Oprava, servis a montáž čerpadiel

 » Laserové Ustavovanie čerpadlo-motor pomocou OPTALING smart EX

Extra

 » vlastná doprava
 » 24 hod. NON-STOP servis
 » opravy výmenným spôsobom
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka