Prevíjanie a generálne opravy elektromotorov, transformátorov, bremenových elektromagnetov a generátorov

 » prevíjanie AC, DC motorov bez obmedzenia výkonu
 » bez obmedzenia výkonov do 30 ton hmotnosti
 » generálne opravy el. motorov, záručný a pozáručný servis

Opravy transformátorov

 » Oprava, servis a údržba transformátorov s napätím od 0,4 kV do 22 kV
 » Meranie elektrickej pevnosti
 » Skúška olejovej náplne
 » Filtrovanie a výmena transformátorového oleja

Extra

 » vlastná doprava
 » 24 hod. NON-STOP servis
 » opravy výmenným spôsobom
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka