Inštalácia a údržba pohonov

 » inštalácia nových alebo repasovaných zariadení a pohonov
 » laserové zameriavanie a súosenie Prüfftechnik
 » termografická analýza Flir
 » vyvažovanie CEMB 5000 kg

Extra

 » vlastná doprava
 » 24 hod. NON-STOP servis
 » opravy výmenným spôsobom
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka