Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Použité a repasované elektromotory

 » najväčší sklad použitých a repasovaných elektromotorov v rámci Slovenska a Českej republiky.

Viď galéria

Transformátory - opravy transformátorov

Čo je to transformátor a na čo sa používa

Transformátor je elektrický netočivý stroj, ktorý umožňuje zväčšiť, alebo zmenšiť veľkosť striedavého elektrického napätia bez toho, aby sa menila frekvencia. To je jedna z jeho funkcií. Druhá je, že zabezpečuje galvanické oddelenie dvoch elektrických obvodov. Táto funkcia sa využíva pri konštrukcii elektrických obvodov, snáď najčastejšie z dôvodu potreby zaistiť bezpečnosť v prostredí, kde hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

Zjednodušene sa dá povedať, že transformátor alebo aj „trafo“ ako sa mu ľudovo hovorí, sú dve cievky (niekedy aj viac) navinuté na jednom jadre. Cievka, ku ktorej je pripojený zdroj napätia sa nazýva primárna, ostatné sú sekundárne. Pomer počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky udáva pomer vstupného napätia voči výstupnému.

Druhy transformátorov

Transformátor je vlastne veľmi široký pojem a preto spôsobov delení do skupín je pomerne veľa. Pri výrobe transformátora sa využíva viacero druhov materiálov a tvarov jadra, spôsobov vinutia cievok, možností chladenia a izolovania. Transformátory sa môžu deliť aj podľa potreby použitia – blokový, distribučný, napájací, bezpečnostný, regulačný, merací. A ešte sú špeciálne transformátory ako napríklad autotransformátor (má len jednu cievku), signálový (prenos analógových alebo digitálnych signálov), izolačný transformátor (zaisťuje bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami, ktoré musia byť v danej chvíli odkrytované). Ďalšie transformátory sú integrované v elektromotore alebo dyname. A to aj tak nie je zďaleka všetko.

Táto ohromná rôznorodosť ponúka takmer rovnako širokú škálu možností, čo sa v transformátore môže pokaziť.


Naše služby:

Opravy transformátorov

Ponúkame opravu, servis a údržbu transformátorov s napätím od 0,4 kV do 22 kV a to napríklad meranie elektrickej pevnosti, skúška olejovej náplne, či filtrovanie a výmena transformátorového oleja.

 » vlastná doprava
 » opravy výmenným spôsobom (v rámci možností skladových zásob MEZ Elektromotory Kežmarok)
 » úpravy a realizačné riešenia podľa požiadavky zákazníka