Opravy čerpadiel

Pri inštalácii a používaní každého čerpadla je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu ku konkrétnemu typu výrobku. Jednotlivé skupiny čerpadiel sú si však navzájom podobné. Ak ste teda návod stratili, či vám akosi nestačí, možno vás pred cestou do opravovne čerpadiel ochráni zopár základných bodov:

Ponorné čerpadlá

Ponorné čerpadlá Sú vhodné len na čerpanie čistej vody. Pred začatím používania odstráňte piesok, kamienky, či iný materiál. Pri spúšťaní čerpadla do studne čerpadlo nikdy nezdvíhajte ani nespúšťajte pomocou kábla ani istiaceho oceľového lanka. Vždy použite potrubie. Čerpadlo vždy zaistite oceľovým lankom. Lanko slúži ako dodatočné zaistenie len pre prípad, že by sa poškodilo potrubie. Po dokončení inštalácie čerpadla musí zostať lanko zavesené voľne, nenapnuté.

Povrchové čerpadlá – samonasávacie

Nainštalujte spätnú klapku/sací kôš s klapkou. Zabráňte chodu čerpadla nasucho. Chráňte čerpadlo pred mrazom. Čerpajte len čistú vodu, alebo použite vhodný filter, ak voda obsahuje nečistoty. Sacie potrubie musí byť stopercentne vzduchotesné. Pred prvým spustením musí byť čerpadlo naplnené prečerpávanou tekutinou.

Povrchové čerpadlá na zvýšenie tlaku

Zabráňte nadmernému tlaku. Chráňte čerpadlo pred mrazom. Čerpajte len čistú vodu. Zabráňte chodu čerpadla nasucho. Musí byť nainštalovaný spätný ventil. Pred prvým spustením musí byť čerpadlo aj potrubie naplnené prečerpávanou tekutinou.

Opravy a predaj čerpadiel

 » ponorné, povrchové, obehové, závlahové, kalové, cirkulačné
 » montáž, súosenie čerpadlo-motor
 » údržba čerpadiel


Oprava, servis a montáž čerpadiel

 » Laserové Ustavovanie čerpadlo-motor pomocou OPTALING smart EX