SKRATKY PRE ZVLÁŠTNE PREVEDENIA PRE ELEKTROMOTORY 1LA7 a 1LG
Skratka Popis
Využitie na tepelnú triedu, ochrana motora
C12 so zvýšeným výkonom /10%/
C13 so zvýšenou teplotou okolia a chladiva /55oC/
A11 s 3 zabudovanými termistormi pre vypínanie
A12 so 6-timi zabudovanými termistormi pre signalizáciu a vypínanie
A31 s 3 bimetalovými teplotnými čidlami pre vypínanie
A23 snímanie teploty motora 2 zabudovanými teplotnými
A60 ochrana motora 3 zabudovanými tep.odporovými
A72 ochrana ložísk motora 2 šrubovateľnými tep.odp.
Prestavby
G26 montáž brzdy /štandartné priradenie/
C00 budenie brzdy 24V
H57 montáž impulzného snímača otáčok HTL 1XP8 001-1
H58 čidlo TTL
H72 montáž impulzného snímača otáčok HOG 9D 1024
Mechanické vyhotovenie
1LA6 liatinová kostra
K45 vyhrievanie
K09, K10 skriňa svorkovnice vpravo, vľavo /pri pohľade zo strany D/
K01,K02 stupeň mechanického kmitania R
K04 zvýšena presnosť u prírub.tvarov
K16 druhy normálny voľný koniec hriadeľa
K20 prevedenie pre zvýšene radiálne zaťaženie
K40 s možnosťou domazávania
K37 vyhotovenie s nižšou hladinou hluku u 2-pólových motorov
Y55 upravený voľný koniec hriadeľa podľa požiadavky
L36 plechový kryt ventilátora
L27 izolované ložisko na strane N
K34 liatinový kryt ventilátora
K35 kovový ventilátor
K15 liatinová svorkovnica
K17 radiálny hriadelový tesniaci krúžok na strane AS
K46 vyhrievanie motora v dobe kľudu, 115V
K31 druhy výkon.štítok,volne prilož.
K33 strieška
K16 druhy voľný koniec na BS
K20 zosilnené ložisko
K17 radiálny hriadelový tesniaci krúžok na strane AS
K46 vyhrievanie motora v dobe kľudu, 115V
LP bez ventilátora
K82 ručné odbrzdenie brzdy
L13 vonkajšia zemniaca skrutka
Y75 izolácia triedy H
Motory s cudzím chladením
K49 krytie IP55 pre cudzie chladenie IC416
G17 cudzie chladenie IC416 pre motory 1LG4/6 vrátane krytia IP55
Zmena napätia
L** 230V /400VY, 500 V