Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Zváranie ušľachtilých kovov je práca pre odborníka

  12. 12. 2019

Technológiou spájania dvoch taviteľných materiálov, alebo zváranie, nás obklopuje každý deň. Jeho potrebu si častokrát uvedomíme až v momente, kedy zvar povolí, alebo keď potrebujeme dva objekty spojiť.  

 

Vďaka rôznym vlastnostiam jednotlivých kovov a ich zliatin rovnako potrebujeme rôzne spôsoby zvárania. Existuje množstvo postupov a spôsobov na zvarenie dvoch materiálov. Ušľachtilé kovy, ako je hliník a meď však potrebujú ešte dôslednejší postup, ako ostatné materiály.  

 

Práve elektromotory a ich súčasti často tvoria ušľachtilé kovy, ktoré sú náročnejšie na opravu. Práve znalosť postupov pri zváraní takýchto kovov je kľúčová pri mnohých opravách elektromotorov. 

 

Zváranie ušľachtilých kovov je záležitosť vedomostí a praxe. Všetko sa dá naučiť, no zručnosť v tejto oblasti je na nezaplatenie. Preto sa neváhajte obrátiť na nás.  

 

Zváranie MIG 

 

MIG zváranie (Metal Inert Gas welding) je metalické zváranie inertným plynom. Jeho vznik datujeme do 40-tých rokov minulého storočia a od jeho vzniku sa toho veľa nezmenilo. Pri MIG zváraní sa zvára materiál vďaka elektrickému oblúku, ktorý vznikne pri skrate anódy a katódy. Teplo vyprodukované týmto skratom lokálne roztaví časti kovu (hliníka, medi a pod.) a umožní tak ich spojenie.  

 

Ochranná atmosféra 

 

Dokonalý zvar potrebuje dokonalé prostredie, v ktorom môže vzniknúť. Pri zváraní hliníku, alebo medi, potrebujete ochrannú atmosféru z inertného plynu, inak môžu v vzniknúť vo zvare vodíkové póry. Ako ochranná atmosféra sa používa Argón s prímesou Hélia. Ten je dopravovaný na miesto zvarového kúpeľa cez hadicu zváracej pištole. 

 

Keď sa zvar skutočne podarí 

 

Na to, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, potrebujete dostatočnú prípravu. Nestačí len zobrať do rúk zváraciu pištoľ a pustiť sa do toho. Hrany spájaného materiálu je dôležité obrúsiť a najmä očistiť. Meď a aj hliník vytvárajú na svojom povrchu tenkú vrstvu oxidácie. Táto vrstva sa topí pri oveľa vyšších teplotách, ako samotný kov. Pred zváraním je potrebné sa jej teda zbaviť acetónom a drôtenou kefou.  

 

Ak dostatok času venujete príprave zvárania, odmenou vám bude elegantná zvarová „húsenica“, ktorá nie len že pôsobí pohľadne, ale zvar je pevný a nebude praskať. 

 

Bezpečnosť na prvom mieste 

 

Pri zváraní je potrebné dbať na bezpečnosť okolia, ale najmä seba samého. Oblúk vytvára UV žiarenie, ktoré je človeku nebezpečné. Vždy je nutné používať ochrannú zváračskú kuklu. Pri zváraní odletujú kusy rozžeraveného kovu a preto je potrebné mať na sebe odev, ktorý ochráni vaše telo ako aj pokožku. Kožené rukavice sú nutnosť nie len pre tepelnú izoláciu, ale aj ochranu pred UV žiarení. Zvárať by ste mali vždy iba v dobre vetraných priestoroch. Pri zváraní totiž dochádza k uvoľňovaniu zdraviu škodlivých plynov. Ak plánujete zvárať dlhšie, zvážte použitie respirátora alebo ochrannej masky. 

 

Zváranie je náročná činnosť na čas, zručnosť a presnosť. Taktiež si vyžaduje výbavu, ktorá je finančne náročná. Zváranie môžete nechať na odborníkov, ako sme my. Zabezpečíte si tak 100% kvalitu zvaru v najkratšom možnom čase.


Čítajte ďalšie články →