Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Ustavenie elektromotora: Aj na desatine milimetra záleží

  2. 12. 2019


Zapojenie a správne ustavenie elektromotora nie je tak jednoduchá záležitosť, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Zatiaľ čo zapojenie je veľmi jednoduché, správne ustaviť elektromotor je výpočtovo náročná činnosť, ktorá má zásadný vplyv ďalšie fungovanie poháňaného stroja. 

 

Presnosť je kľúčová 

 

Pri ustavení elektromotora sa vyžaduje dokonalá presnosť, ktorú bežným meracím prístrojom nedocielite. Je potrebné využiť laserovú technológiu. Tolerancia sa pohybuje v desatinách milimetroch.Nesprávne ustavenie elektromotora oproti  poháňanému stroju, môže mať veľmi negatívne dôsledky, niekedy dokonca fatálne. 

 

Aby elektromotor správne a efektívne poháňal stroj, musí byť osadený v rovinách troch osí. Teda výškovo, pozične do strán, ako aj uhlovo. Ak čo i len v jednej osi nie je motor so strojom v rovine, môže dôjsť k neefektívnemu prenosu kinetickej energie z elektromotoru na poháňaný stroj. V praxi to teda znamená, že elektromotor bude spotrebovávať viac energie na nižší konečný výkon stroja.  

 

Správne pripojenie docielite zameraním správnej pozície laserom, kde presnosť laseru je práve v škále desatín milimetra. To zabezpečí pripojenie elektromotora v požadovanej rovine bezodchýlky, vďaka čomu bude poháňaný stroj pracovať s čo najmenším opotrebením a najefektívnejším využívaním kinetickej energie. 

 

Pripojenie cez hnací remeň 

 

Mohlo by sa zdať, že pripojenie elektromotora prostredníctvom hnacieho remeňa môže „ušetriť“ mieru správneho osadenia a ustavenia elektromotora. Opak je však pravdou. Pri použití hnacích remeňov síce odpadá potreba zapojenia poháňaného zariadenia s elektromotorom v jednej rovine. No správny sklon to nevyrieši. Pri nesprávnom osadení môžedo chádzať napríklad k preklzu hnacieho remeňa, alebo k jeho nadmernému opotrebeniu. To sú práve výdavky naviac, po ktorých určite užívateľ netúži. 

 

Výhody správneho ustavenia motora

 

Ako sme v úvode uviedli, osadenie elektromotora je potrebné vykonať tak, aby bol v rovine v troch osiach. Takéto osadenie prináša so sebou množstvo výhod: 

 

·        Nízke, alebo žiadne vibrácie pri prevádzke 

·        Šetrenie materiálov 

·        Spotreba energie elektromotora bude v objeme údajov od výrobcu 

·        Prevencia pred poškodením elektromotora 

 

Nenechajte nič na náhodu 

 

Správne osadenie elektromotora a jehopripojenie k poháňanému zariadeniu je v skutočnosti veda. Nezáleží napripojenom zariadení. Či už je to obrábací stroj, čerpadlo, alebo ventilátor, správne ustavenie motora je rovnako dôležité. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s uvádzaním elektromotorov do prevádzky. Hovoria za nás stovky výrobkov, ku ktorým sme dodávali elektromotory a servis s nimi spojený. Naša špičková technológia zabezpečí to najlepšie ustavenie motora k vášmu stroju.


Čítajte ďalšie články →