Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Prečo zveriť inštaláciu pohonu odborníkovi?

  14. 8. 2020

Bez zariadení poháňaných elektromotorom si len ťažko vieme predstaviť bežný život. Od malých spotrebičov až po priemyselné stroje nájdeme elektromotor takmer všade. Automatizácia nás posúva vpred a neustále nachádzame nové využitia elektromotorov. 

 

Uľahčite si život inštaláciou elektrického pohonu

 

Ukážkovým príkladom využitia elektrického motoru v praxi je garážová brána. Aj keď sa môže zdať, že inštalácia pohonu nie je zložitý úkon, opak môže byť pravdou. V dnešnej dobe sú síce niektoré pohony prispôsobené pre jednoduchú inštaláciu užívateľom, ale aj napriek tomu vám odporúčame zveriť inštaláciu pohonu do rúk odborníka. Odbornou inštaláciou zabezpečíte správne osadenie pohonu, čo predĺži životnosť celej inštalácie pohonu. 

 

Presnosť inštalácie je dôležitá

 

Jedným z kľúčových parametrov úspešnej inštalácie pohonu, je jeho správne umiestnenie a osadenie. Os elektromotora musí byť osadená na milimeter presne, aby fungovanie pohonu bolo hladké a bez zvýšenej záťaže motoru. Pri inštalácií pohonov využívame laserové zameriavanie. Vďaka tomu dosiahneme presné pripojenie elektromotora tak, aby bolo možné využiť jeho výkon bez zvýšenej záťaže. Práve nesprávne súosenie môže spôsobovať zvýšene trenie a záťaž elektromotora. To sa môže prejaviť prehrievaním elektromotora alebo zvýšeným trením pohyblivých častí.

 

Termografia odhalí neviditeľné

 

Termografia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá rozložením tepelného poľa na povrchu zariadenia. Laicky povedané, ide o snímanie inštalovaného pohonu termokamerou. Termoanalýza odhalí prehrievanie elektromotora alebo zvýšené trenie pohyblivých častí inštalácie. Tieto nedostatky môžeme ihneď odstrániť,čím zabezpečíme plynulý chod inštalácie a predídeme prípadnej poruche v budúcnosti.

 

Spoľahnite sa na nás

 

Správna inštalácia pohonu zabezpečí dlhodobý bezproblémový chod zariadenia. Zverte ju preto do rúk nám. Ušetríte tým váš čas a prípadné náklady na opravu poruchy, ktorú môže zaviniť neodborná inštalácia. Inštaláciu vykonáme po laserovom zameraní. Rovnako môžete využiť našu službu termografickej analýzy Flir a vyvažovanie CEMB 3000 kg. Neváhajte nás kontaktovať. 


Čítajte ďalšie články →