Elektromotor MEZ skica
Logo MEZ Elektromotory Kežmarok - štítok

Ako pracuje transformátor?

  5. 11. 2019


Transformátory sú zariadenia, ktoré umožňujú prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do iného. Ak sa vám zdá, že ste o tom už niečo počuli, nie ste ďaleko od pravdy. Zrejme ste dávali pozor na fyzike. Fungujú totiž na princípe Faradyovho zákona, ktorý poznáme aj ako zákon elektromagnetickej indukcie.V prvom obvode vytvára striedavý prúd premenlivé magnetické pole. Toto následne indukuje striedavé napätie v druhom obvode. 

Vďaka transformátorom tak vieme zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť striedavého elektrického napätia bez zmeny frekvencie. Pre prenos a distribúciu prúdu na miestach, kde je neželané, aby došlo k poklesu výkonu použijeme transformátor k tomu, aby nedochádzalo k stratám výkonu v sieti. Znižovanie napätia transformátorom využívame zas v prípade rozvodov a napájania elektrických prístrojov.

Z čoho sa transformátor skladá?

Transformátory obsahujú dve alebo viaceré cievky, takzvané vinutie. Umiestnené sú tak, aby medzi nimi vznikla čo najväčšia magnetická väzba. Ďalšou dôležitou súčasťou, bez ktorej by nemohol transformátor správne fungovať je magnetický obvod alebo jadro. Ide o uzavretý obvod, ktorý je tvorený elektrotechnickými plechmi. Na ich výrobu sa používa elektrická oceľ.

Transformátory však musia mať zabezpečené aj chladenie. Toto je potrebné z hľadiska bezpečnosti. Existujú rôzne spôsoby chladenia. Pri menších transformátoroch býva často používané chladenie prirodzene vzduchom, prípadne minerálnym olejom. V prípade väčších typov ide o chladenie ventilátormi alebo núteným obehom chladiva. To môže byť opäť minerálny olej, voda alebo iná nehorľavá kvapalina.

Nedá sa pochybovať o tom, že takéto zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu a servis, aby sme sa vyhli poruchám. S týmto vám vieme pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať a náš odborný personál zabezpečí tieto úkony tak, aby predĺžil životnosť vášho transformátora.

Vysokonapäťové transformátory

Viete, kde nájdete tento typ transformátorov najčastejšie? Ak ste odpovedali, že je to v prenosovej a distribučnej sieti, máte pravdu. Používajú sa totiž na izolovanie ochranných a meracích zariadení od vysokého napätia. 

Nízkonapäťové transformátory

Tieto typy transformátorov nájdeme najčastejšie v napájacích zdrojoch spotrebnej elektroniky. Znižujú napätie kvôli bezpečnosti. Pri nižšom napätí je riziko úrazu elektrickým prúdom minimálne. Obvykle bývajú nastavené tak, aby previedli napätie do 12V.

Typov transformátorov je omnoho viac. Môžeme sa stretnúť s autotransformátorom, signálovým transformátorom alebo izolačným transformátorom. V každom prípade, vy to môžete pustiť z hlavy. Ako pracovať s transformátormi, si v našich hlavách držíme za vás my. A okrem toho aj množstvo skúseností. Môžete sa na nás spoľahnúť.


Čítajte ďalšie články →